Dissonant

(Lat. wanklank). Een klank die de vloeiende beweging van het ritme of de harmonie in het totale klankbeeld van een tekst verbreekt. Soms wordt een dergelijke klank opzettelijk gebruikt om een poëtisch effect te verkrijgen.