Analytisch drama

Dramatype waarin zich niet in eerste instantie een gebeuren ontwikkelt (al is dat altijd het geval), maar waarin gebeurtenissen uit het verleden geleidelijk aan ontsluierd worden. Het drama omvat slechts een gering tijdsverloop dat vooral aan de onthulling van de voorgeschiedenis gewijd wordt. Een dergelijke bouwvorm kenmerkt Koning Oidipous van Sophokles. Hij is ook typisch voor stukken in het detectivegenre.

Literatuur: M. Strässner, Analytisches Drama, 1980.