Acroniem

(Gr. acros = top, nomos = naam). Letterwoord. Kunstmatig gecreëerd woord dat bestaat uit de beginletters van andere woorden, met de bedoeling economisch te communiceren en het uitspreken of uitschrijven van lange begrippen die uit verschillende woorden bestaan, te vermijden. Gaandeweg worden acroniemen volwaardige woorden, en is hun oorspronkelijke herkomst niet meer meteen herkenbaar (bv. Navo, radar). De moderne informatietechnologie heeft een reeks nieuwe acroniemen met zich meegebracht (cd, pc, modem).

 

Literatuur:  L.-J. Calvet, Les sigles (Que sais-je?), 1980.