Alcaïsche versmaat

Benaming van een naar de Griekse dichter Alcaeus genoemde antieke vers- en strofevorm. De alcaïsche strofe wordt gebruikt in oden en bestaat uit twee elflettergrepige verzen, één negenlettergrepig en één tienlettergrepig vers. De beginlettergreep van de eerste drie alcaïsche verzen, die als het ware buiten het metrisch schema valt, noemt men een anacrusis (Gr. het aanslaan van een snaarinstrument). Bv. Horatius, Oden I, 26.

jighigkqguighij (2x)

jighigkighigj

guiguighigj