Agoon

(Gr. wedstrijd). 1. Traditioneel element in het Griekse toneel, nl. een levendige dialoog tussen twee spelers, elk gesteund door een gedeelte van het koor, waarin twee tegengestelde opinies over eenzelfde probleem worden uiteengezet en verdedigd.

2. Bij uitbreiding kan de term ook refereren aan een feest waarop een wedstrijd op intellectueel of artistiek niveau of een competitie van atleten plaats vond.