Amplificatio

(Lat. uitbreiding, verruiming < amplus = ruim; facere = maken; Lat. synoniem exaggeratio = ophoping). 1. Stijlfiguur die erin bestaat dat iets in al zijn aspecten uitgebreid wordt voorgesteld of onder alle gezichtspunten overdacht.

2. Deel van de gerechtelijke rede (genus iudiciale, zie redevoering) waarbij de aanklager de misdaad van de aangeklaagde zo erg mogelijk voorstelt. Tracht de verdediger anderzijds de daad van zijn cliënt minder erg voor te stellen dan ze eigenlijk was, of pleit hij verzachtende omstandigheden, dan spreekt men van minutio of attenuatio (Lat. vermindering resp. verzwakking; Gr. synoniem meiosis = verkleining).