Anachronie

Tijdsafwijking. Term die in het verhaalonderzoek wordt gebruikt om de verschillen aan te duiden tussen de schikking in het verhaal (Suzjet, sujet) en de chronologie van de geschiedenis (Fabula): hetzij door vooruitwijzing (anticipatie) of door terugverwijzing (retroversie). Het begrip mag niet worden verward met anachronisme*.

Met de verwante term achronie (Gr. a-chronos = zonder tijd) wordt een afwijking in de chronologie aangeduid die niet precies te specificeren is (verleden of toekomst? wanneer juist? hoelang? ...). Dit kan gebeuren wegens gebrek aan duidelijke gegevens (bv. bij formuleringen als ‘nog nooit’, ‘altijd’, enz.) of omdat een reeks gebeurtenissen op grond van niet-chronologische, bv. ruimtelijke of thematische criteria, achter elkaar worden geplaatst. Zie ook syllepsis en tijd.