Anapest

(Gr. ana-paistos = terug-geslagen, omgekeerd; in casu omgekeerde dactylus). versvoet: uk