Asyndeton

(Gr. a-syndetos = niet samengebonden; Lat. synoniemen inconexio < in-conexus = niet samengebonden, en dissolutio = ont-binding). Het achter elkaar plaatsen zonder bindwoorden van een reeks gelijkaardige woorden of woordgroepen. Het tegengestelde dus van een polysyndeton*. Het asyndeton kan alle mogelijke verbindingen uitdrukken: louter copulatief (en), adversatief (maar), causaal (immers), enz. Een louter copulatief asyndeton drukt vaak snelheid of een climax uit. Een beroemd voorbeeld is de uitspraak van C. Julius Caesar bij Suetonius, De vita Caesarum, I, 37: ‘Veni, vidi, vici’ (Ik kwam, ik zag, ik overwon). Zie ook parataxis*.