Barbarisme

 (Gr. barbaros = uitheems, vreemd). Het foutieve gebruik van elementen ontleend aan het lexicon, de morfologie of de syntaxis van een andere taal. Naar gelang van de brontaal spreekt men aldus van gallicisme (uit het Frans), germanisme (uit het Duits), anglicisme (uit het Engels), graecisme (uit het Grieks), latinisme (uit het Latijn), enz. Een bekend gallicisme is ‘zich interesseren aan’ (Fr. s’intéresser à) i.p.v. ‘zich interesseren voor’. Doordat de woordenschat van een taal constant in evolutie is, kan gewenning tot aanvaarding leiden, zodat het (vroegere) barbarisme een normaal woord wordt. Zie ook idioom.