Blanke verzen

(Eng. blank verse = rijmloos vers). Rijmloze jambische pentameter (vijfvoeters), voor het eerst gebruikt door de Engelse dichter Surrey in zijn vertaling (1557) van de Aeneis van Vergilius. Blanke verzen komen sindsdien vooral in de Engelse literatuur veelvuldig voor, zowel in verhalende als in dramatische poëzie.