Brochure

 Een brochure is een niet-gebonden dun boekwerkje. Gewoonlijk bevat het slechts enkele samengenaaide of samengeniete vellen die snel onder een groot publiek kunnen worden verspreid. Vooral in de negentiende eeuw werden brochures aangewend om actuele problemen van politieke, religieuze of sociale aard te behandelen. Naast de informatieve opzet had de brochure vooral een propagandistische bedoeling: de auteur in kwestie kon op die manier zijn boodschap snel en aan een groot publiek bekendmaken. Een brochure is dan ook vaak een pamflet, een medium van polemiek. Het aantal brochures uit de Nederlandse negentiende eeuw bijvoorbeeld is erg groot en het geeft een mooi inzicht in de manier waarop bepaalde discussies gevoerd werden. Van Multatuli zijn o.m. de pamfletten Een en ander over Pruischen en Nederland, De maatschappij tot nut van de Javaan, en Brief aan den koning in brochurevorm uitgegeven. Tegenwoordig wordt de term brochure vooral in de reclame- en public-relationswereld gebruikt.