Canzoniere

(It. liederenboek; Sp. cancionero; Port. cancioneiro). Verzameling van lyrische gedichten uit de Italiaanse, Spaanse en Portugese literatuur, door verscheidene dichters geschreven rond gemeenschappelijke thema’s (zie canso). Zo bevat de Cancioneiro general  (1511) van Hernando de Castillo, naar de naam van zijn compilator, een duizendtal poëtische composities in verschillende genres. De term wordt ook gebruikt voor een verzameling lyrische gedichten van één enkele auteur, zoals de Canzoniere (ca. 1370) van Petrarca.