Comédie larmoyante

(Eng. sentimental comedy, Dts. Rührstück). Achttiende-eeuws toneelgenre dat het midden houdt tussen het ‘drame bourgeois’* en de komedie. Het kende vooral succes bij de middenklassen, waar de duidelijke karakterisering van goed en kwaad, de simpele intrige* en de overwinning van de edelmoedige, gevoelige en begrijpende held (happy ending*) erg in de smaak vielen.
Bv.    Nivelle de la Chaussée, La fausse antipathie (1733).
    Hugh Kelly, False Delicacy (1768).
    J.E. Schlegel, Der geschäftige Müssiggänger (1743).