Comedy of manners

(Eng zedenkomedie, Fr. comédie de moeurs). Komedie waarin de gedragingen en gewoonten van een groep of stand worden getekend op een kritische, soms spottende manier, vandaar ook satirical comedy. De auteur behandelt bij voorkeur de zwakheden en gebreken van de hogere stand. De Franse term comédie de moeurs wordt op de eerste plaats in verband gebracht met Molière en zijn epigonen, maar duikt opnieuw op in de negentiende eeuw als synoniem van pièce bien faite* met namen als Scribe, Barrière en Dumas fils. De moraliserende toon zorgt dan voor een onderscheid met het lossere vaudeville*. Bekende zedenkomedies zijn Les Précieuses ridicules (1658) van Molière en The School for Scandal (1777) van Sheridan.
Literatuur: D.L. Hirst, Comedy of manners, 1979 (The Critical Idiom).