Confident(e)

(It., Fr. < Lat. confidens = vertrouwend op; vandaar vertrouweling). Nevenpersonage in een drama of roman met als specifieke functie klankbord te zijn voor de diepste gevoelens en intenties van de protagonist en als vertrouweling(e) hem of haar goede raad te geven. Bv. Chrysalde in L’Ecole des Femmes (1663) van Molière; Maria Gostrey in The Ambassadors (1903) van Henry James.