Digesta

(Lat. digerere = onderscheiden, verdelen, rubriceren). Oorspronkelijk een verzameling van juridische geschriften en gerechtelijke uitspraken. In het algemeen: verzameling van uittreksels uit vroeger verschenen juridische werken, meestal in verkorte vorm. Zodoende ook synoniem voor ‘bekorte uitgave’ en qua betekenis nog nauwelijks te onderscheiden van epitome en breviarium. In het Engels betekent digest o.a. een tijdschrift dat gedeeltelijk of helemaal bestaat uit gecondenseerde versies van artikels, verhalen en/of boeken (compactboek) die al eerder verschenen zijn (verg. Fr. extraits). Een voorbeeld is het Amerikaanse Reader’s Digest (1922-). Sommigen betreuren de geestelijke armoede die aan deze praktijk ten grondslag ligt, vooral als het gaat om samenvattingen van literaire werken.
Literatuur:D. Baylon, L'Amérique mythifiée: le Reader's Digest de 1945 à 1970, 1988. R. Kok e.a. (red.), Nederland en de Tweede Wereldoorlog: Reader’s Digest, 1995, 2 vol.