Dipodie

(Gr. di- = twee; pous = voet). Metrische eenheid (zie colon*) bestaande uit twee gelijke versvoeten. De benaming wordt meestal gebruikt voor jamben* of trocheeën*, aangezien deze in een antiek metrisch schema steeds per twee worden geteld. Zo bestaat bv. een jambische dimeter* uit twee jambische dipodieën of vier jamben. Een andere benaming voor een jambische dipodie is diiambe, voor een trocheïsche dipodie, ditrochee of dichoree. Men spreekt ook van tripodie, tetrapodie, pentapodie, enz. als de metrische eenheid uit drie, vier, vijf, enz. voeten bestaat.