Dramaturg

(Gr. dramabouwer, dramaschrijver). 1. In oorspronkelijke zin staat dramaturg voor een auteur van toneelspelen. Later ook voor iemand die over het toneel schrijft, een toneelkenner.
2. Nu verstaat men onder dramaturg in het bijzonder de artistieke adviseur van een toneelgezelschap. De dramaturg, die o.m. goed geschoold moet zijn in literatuur- en theaterwetenschap, heeft verschillende taken: de recente publicaties en producties volgen; het repertoire samenstellen; de teksten beschikbaar stellen, ev. vertalingen of adaptaties (laten) maken; het globale concept van een productie uitdenken en daarna de regisseur, decorbouwers, enz. begeleiden zodat dat concept gerealiseerd wordt in de verdere loop van het productieproces. Ook andere opdrachten, op het vlak van administratie, public relations, redactie van brochures of tijdschriften, enz. kunnen de dramaturg toebedeeld worden. In de moderne gezelschappen is de functie van dramaturg m.a.w. erg verscheiden en zelden scherp omlijnd.
Literatuur: B. Cardullo, What is Dramaturgy?, 1995.