Engagement

(Fr. littérature engagée). Onder de term geëngageerdeLiteratuur: verstaat menLiteratuur: die ten dienste wil staan van een bepaalde mens- en maatschappijvisie. Meestal is ze gericht tegen de bestaande maatschappelijke ordening en steunt ze de strijd van de onderdrukte klasse. Men kan een onderscheid maken tussen inhoudelijk engagement (maatschappelijke conflictstof die behandeld wordt) en vormelijk engagement (vernieuwing van taal- en verhaal- of dramavorm als kritische benadering). De filosoof Jean-Paul Sartre heeft met zijn Qu’est-ce-que la littérature? (1947) van ‘littérature engagée’ een begrip gemaakt. Bekende geëngageerde schrijvers zijn ondermeer André Malraux, Doris Lessing, Bernard Shaw, Bertolt Brecht, Breyten Breytenbach, Aleksandr Solzjenitsyn, Václav Havel. Zie ook Existentialisme, Postkoloniale literatuurstudie: Feministische literatuurkritiek.

Literatuur; Ch. Glicksberg, The Literature of Commitment, 1976. Politiek geïnspireerde kunst in Nederland na 1945, themanummer Bzzlletin, 1980. Themanummer Bzzlletin, 2001. Joosten, Feit en tussenkomst: geschiedenis en opvattingen van Tijd en Mens (1949-1955), 2005 (DBNL).