Epinicium

(Gr. overwinningslied < nikè = overwinning). Griekse zegezang of loflied, uitgevoerd door een koor met fluit- of citerbegeleiding, bij de triomfantelijke intocht van een overwinnaar in één van de grote nationale spelen. Zie ook encomium. Gewoonlijk bestaat de zegezang uit een variërend aantal triaden (sien triade) van strofe, tegenstrofe (antistrofe) en epode. Belangrijke epiniciadichters waren Simonides en Pindarus.

Literatuur: W. Schadewaldt, Der Aufbau des pindarischen Epinikion, 1928.