Facsimile

 

 

(Lat. facere = maken; similis = gelijkaardig). Een facsimile-uitgave is een volledige, naar het origineel adequate weergave van een manuscript of prent. Het gaat om een quasi-perfecte reproductie van een waardevol ouder werk, bv. ten behoeve van bibliofilie of teksreditieren (sien Teksteditie). Een van de eerste facsimile-uitgaven, verschenen in 1808, is die van Gutenbergs Mahnung der Christenheit wider die Türken (1454).