Gebruiksliteratuur

 

 

Weinig precieze benaming voor alleLiteratuur: die gebonden is aan een niet-literair doel. Onder deze omschrijving vallen niet alleen gelegenheidsgedichten (sien gelegenheidsgedicht), didactische literatuur : en Literatuur: met politiek-propagandistische bedoelingen (zie ook agitproptheater en engagement ), maar ook teksten die volgens de traditionele, ‘fictionele’ definitie niet tot deLiteratuur: behoren, zoals juridische en reclameteksten, catalogi, bijsluiters, enz.

Literatuur: H. Belke, Literarische Gebrauchsformen, 1973. L. Fischer e.a. (red.), Gebrauchsliteratur: Methodische Überlegungen und Beispielanalyse, 1976. R. Jansen-Sieben, ‘La littérature utilitaire moyen-néerlandaise’ in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1989, pp. 543-550.