Gesunkenes Kulturgut

(Dts. verzonken cultuurgoederen). Cultuurfenomenen oorspronkelijk behorend tot de maatschappelijke bovenlaag die door een soort democratisering tot de volkscultuur zijn gaan behoren. Het begrip ontstond in de Duitse volkskunde van de vroege twintigste eeuw. Het gebruik van de term impliceert vaak een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie van ‘lage’ t.o.v. ‘hoge’ cultuurlagen. Een dergelijke elitaire cultuurvisie werd echter bestreden door volkskundigen die de nadruk legden op de eigen creatieve dynamiek van volksculturen en op het bestaan van echte wisselwerkingen, in beide richtingen, tussen verschillende cultuurlagen.