Heiligenspel

Middeleeuws spel dat, steunend op volkslegenden (legende), het leven van heiligen ten tonele voerde. Deze spelen werden dikwijls opgevoerd op de naamdag van de heilige en (of) in de kerk aan hem toegewijd. Bv. Sint-Jacobsspel (1483, ‘85, ‘86) in de Sint-Jacobskerk te Leuven.