Helicon

Bergtop in Beotië (Midden-Griekenland) die bekend stond als de verblijfplaats van Apollo en de Muze(n). Vandaar gebruikt als metonymie voor de kunst, en binnen de literatuur met name voor de poëzie. De Helicon, ook wel zangberg genoemd, is niet dezelfde als de parnassus. Die werd vooral door Romeinse dichters beschouwd als de woonplaats van Apollo en de muzen en dus als beeld voor de poëtische inspiratie. In de Nederlandse literatuur is Den Nederduytschen Helicon bekend: een bloemlezing uit 1610 van Nederlandstalig dichtwerk waarin de invloed van het nieuwe, renaissancistische Frankrijk (vooral de Pléiade) te bespeuren viel. Het woord Helicon verscheen ook vaak in titels van literaire tijdschriften.