Homerische vergelijking

Breed uitgesponnen vergelijking, gewoonlijk uit de sfeer van de natuur. Bepaalde elementen ervan illustreren de beschreven toestand of gebeurtenis; andere dienen louter als versiering, zodat de vergelijking dikwijls een tafereel op zichzelf vormt. Dit type van vergelijking wordt naar Homerus genoemd, omdat hij het veelvuldig gebruikte in de Ilias en de Odyssee. In de Nederlandse literatuur treffen we ze o.m. aan in Gorters Mei (1889):

Bv.      Was zo de zee? Neen, neen, een stad geleek

            ze, pleinen en straten in de kermisweek,

            Boerinne’ en boeren, en muziek en dans

            In de herbergen en in lichten krans

            Om elke markt de snuisterijenkramen.

            Of als een koning komt en alle ramen

            Zijn licht des avonds en uit ieder dak

            Een witte vlag. Zo was de zee ...

Literatuur; J.C. Kamerbeek, ‘Problematiek van de vergelijkingen in Homerus’ Ilias’ in Forum der letteren, 1962, pp. 33-47.