Homograaf, homogram

(Gr. homoios = gelijk, dezelfde; grafein = schrijven). Een woord dat op dezelfde manier geschreven wordt als een ander, maar een verschillende uitspraak heeft en een andere betekenis. Bv. ‘bédelen’ en ‘bedélen’. Heeft het dezelfde betekenis, dan spreekt men van allofoon. Bv. catalógus en catálogus. Zie ook Grafische aspecten, aspecten, visueel rijm.