Hypereditie

Een hypereditie is een editie in elektronische vorm (bv. op cd-rom), waarin de verschillende versies van een werk kunnen worden opgenomen (manuscripten en drukken), commentaar bij het werk, woordverklaring, briefwisseling, de bronnen van het werk, enz. De gebruiker van de editie kan al ‘klikkend’ met de muis op het computerscherm parallelle passages in verschillende versies oproepen, het handschrift bekijken, bij de volledige tekst van de bron terechtkomen, een afbeelding van een in het werk genoemd schilderij bekijken, enz. Zie ook hypertekst.

J. McGann, ‘The Rationale of HyperText’ in Text. An interdisciplinary annual of textual studies, 1996, pp. 11-32.  M. de Smedt & E. Vanhoutte (red.), Stijn Streuvels. De teleurgang van den Waterhoek, 2000 (cd-rom).