Ideeënliteratuur

 Literatuur die in de eerste plaats een wereldbeschouwing (Weltanschauung) wil brengen en hieraan het gehele werk ondergeschikt maakt. Vooral in de Duitse literatuur komen zulke ‘filosofische’ literaire werken vaak voor. Zo spreekt men bv. van ideeënballade (Goethe, Schiller, Uhland), ideeëndrama (Lessing, Sartre), ideeënlyriek (Hölderlin, Novalis, Rilke) en ideeënroman (Thomas Mann). In de Nederlandse literatuur kan men een aantal romans van bv. W.F. Hermans en F. Kellendonk tot het genre rekenen. Zie ook conte philosophique*, engagement, probleemroman,tendensroman..

Literatuur: S.R. Suleiman, Authoritarian Fictions, 1983.