Imprint

Term die via het Engels en het middeleeuws Frans ontleend is aan het Latijnse imprimere (in-drukken), en die eigenlijk synoniem is met impressum of bibliografisch adres. In de hedendaagse boekenwereld duidt men er de ‘merknaam’ mee aan waaronder een uitgever,een bepaald deel van zijn fonds kan uitgeven. Eén en dezelfde uitgeverij kan aldus opgebouwd zijn uit verschillende imprints die elk overeenkomen met een bepaald marktsegment (genre, doelpubliek). Zo was bv. Archipel één van de imprints van De Arbeiderspers alvorens het een zelfstandige uitgeverij werd, en is Vassallucci, vroeger een eigen uitgeverij, nu een imprint van Meulenhoff Prometheus. Het gebruik van imprints creëert continuïteit en vergroot de herkenbaarheid van het boekproduct in de permanent evoluerende uitgeverswereld.