Intentional fallacy

(Eng. fallacy = denkfout, misvatting). Term afkomstig uit het New Criticism, nl. de denkfout die volgens deze critici begaan wordt door de betekenis en waarde van een literair werk te beoordelen naar de zgn. intentie van de auteur.