ISBN

Afkorting van International Standard Book Number, een nummer dat elke boektitel op een ondubbelzinnige wijze karakteriseert. Sinds 1 januari 2007 bestaat een ISBN uit dertien cijfers (vroeger tien), voorafgegaan door de letters ISBN en is het opgebouwd uit vijf gedeeltes (vroeger vier), telkens gescheiden door een liggend streepje: het getal 978 (later mogelijk ook 979), gevolgd door een landencode, een uitgeverscode, een titelnummer en een controlegetal. Voor tijdschriften bestaat er een gelijkaardige codering, het ISSN (d.i. International Standard Serial Number). Zie ook NUR.