Juvenilia

Lat. iuvenilis = jeugdig, van de jongeling). Het jeugdwerk van een auteur, de literaire probeerselen die hij op jeugdige leeftijd maakte en die niet tot het ‘eigenlijke’ oeuvre behoren. Die juvenilia kunnen op het moment zelf verschijnen, zoals Lord Byrons Hours of Idleness, dat eerst de titel Juvenilia droeg en verscheen in 1807 toen Byron negentien jaar oud was. Het is ook mogelijk dat de auteur die teksten in portefeuille houdt zodat ze pas in het verzamelde werk of in postume kritische edities het licht zien, zoals de Juvenilia (1985-86) van É. Verhaeren.