Karakterkomedie

Blijspel waarvan de komische werking eerder berust op de eenzijdig overdreven voorstelling van een complex personage dan op het handelingsverloop. Een bekend voorbeeld van karakterkomedie is Shakespeares The Merry Wives of Windsor (ca. 1600), helemaal geconcipieerd rond de figuur van Sir John Falstaff.