Lekenspel

Toneelvorm die vooral tijdens het interbellum bedreven werd. In zekere zin sluit het lekenspel aan bij de mysteriespelen (sien Mysteriespel) van de middeleeuwen. De spelers, geen beroepslui, willen een bepaalde wereldbeschouwing uitdrukken. Deze wereldbeschouwing, die ze ook zelf beleven, staat in het spelgebeuren centraal. De stukken zijn eenvoudig van structuur en ook enscenering en kostumering zijn bewust sober gehouden. Bv. B. Brecht, Badener Lehrstück vom Einverständnis (1928); H. Roland Holst-van der Schalk, Wij willen niet (1932).