Lost Generation

Aanduiding voor een aantal Amerikaanse schrijvers die in het begin van de jaren 20 in Parijs woonden, o.m. Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Hart Crane, E.E. Cummings, Louis Bromfield, John Dos Passos, en de Engelsman Ford Madox Ford. Kenmerkend voor deze generatie is een diepgaande desillusie t.o.v. de westerse beschaving door hun vaak traumatische oorlogservaringen, een gevoel van verlorenheid, thuisloosheid en verbanning in een ongastvrije wereld. De benaming ‘Lost Generation’ zou door Gertrud Stein gelanceerd zijn en fungeert als motto in Hemingway’s roman The Sun also Rises (1926). Deze Parijse jaren 20 werden trouwens treffend beschreven door Hemingway in A Moveable Feast (1964). De term ‘Lost Generation’ wordt ook los van deze concrete literair-historische context aangewend om artistieke groeperingen of bewegingen te karakteriseren die vanuit een vergelijkbare problematiek of levenshouding te werk gaan.

Literatuur: L. Ziff, The American 1890’s: life and times of a lost generation, 1979. L. Laifong, Morning sun: interviews with Chinese writers of the lost generation, 1993.