Motto

Motto           (It. motto = woord, spreekwoord, maxime). 1. Zinspreuk of korte tekst die boven een andere tekst wordt geplaatst; vaak een citaat* uit bekende werken (Bijbel, klassieke literatuur ...). Wegens de gebruikelijke interactie tussen motto en tekst (vorm van intertekstualiteit*), kan het een wegwijzerfunctie hebben bij de analyse en de interpretatie. Bv. Moedwil en misverstand (1948) van W.F. Hermans heeft twee motto’s uit filosofische geschriften: “Das Leben und die Traüme sind Blätter eines und des nämlichen Buches” (Schopenhauer) en “Das Ziel des Lebens ist der Tod” (Freud).

2. Bestanddeel van een embleem*.

Literatuur: K. Beekman, ‘Het motto in de moderne Nederlandse literatuur’ in Spektator, 1985-1986, pp. 330-347. Literatuur: A. de Vos, ‘De motto’s in Tijdkrans: een analyse’ in Gezelliana, 1993, pp. 30-57.