Marionettentheater

(Fr. marionette = diminutief van Marion < Marie, waarschijnlijk refererend aan kleine Mariabeelden rondgedragen in processies). Theater waarin de personages door poppen worden vertolkt. Naast de gewone handpoppen heeft men de eigenlijke marionetten die met draden, aan een kruis bevestigd, worden gemanipuleerd. Er bestaan ook poppen die bovenaan aan een touw zijn bevestigd, en waarvan de ledematen met stangen worden bewogen (bv. de Antwerpse Poesjenellen, het Brusselse theater van Toone). Het poppentheater komt voor in alle tijden en culturen. Alle genres worden gespeeld, met evenwel een duidelijke voorkeur voor het komische. Het genre is bijzonder succesvol op tv, zoals blijkt uit The Muppet Show. Zie ook bunraku en wajang.

Literatuur: W. Meilink, Bibliografie van het poppenspel (Nederland en België), 1965. R. Bulthuis, Marionetten, 1980. G. Taube, Puppenspiel als kulturhistorisches Phänomen, 1995. R. van der Steenhoven (red.), Bibliografie: boeken over poppenspel in de brede zin van het woord in Nederland, 1995.