Perifrase

(Gr. peri-frazein = rondom iets spreken, omschrijven; Lat. synoniem circumlocutio = om-schrijving). Stijlfiguur waarbij men een omschrijving i.p.v. het eigenlijke woord geeft. Voorbeelden van perifrase zijn o.m. de antonomasia en het adynaton. Een antonomasia (Gr. het noemen in de plaats van) geeft een omschrijving van iemands naam (bv. de vader van goden en mensen i.p.v. Zeus of Jupiter). Een adynaton (Gr. a-dynatos = on-mogelijk) is een hyperbolische (sien hyperbool) omschrijving van het begrip ‘nooit’ door een volgens de natuurwetten onmogelijke gebeurtenis (bv. nog eerder komt een kameel door het oog van een naald ...). Zie ook eufemisme, kenning.