Pointe

Een verrassende zinswending, woordspeling of gebeurtenis waar een geestigheid resp. gedicht of kort verhaal (zie Novelle) op uitloopt.

Bv.      Maar ‘t schijnt verlangen daar zijn naam af heeft gekregen,

            Dat ik de tijd, die ik verkorten wil, verlang (= verleng).        (P.C. Hooft, Gezwinde grijsaard)