Polygraaf

(Gr. veelschrijver) auteur van een uitzonderlijk uitgebreid oeuvre. Niet zelden gaat het om professionele schrijvers voor wie literatuur in de eerste plaats een bron van inkomsten is (bv. Balzac), en/of om schrijverscollectieven, waarbij een enkele auteursnaam voor een heel team staat (bv. Konsalik). Daardoor wordt polygrafie wel eens geassocieerd met een gebrek aan artistieke integriteit (potboiler); in de wereld van de triviaalliteratuur is het fenomeen trouwens vaste regel. Toch zijn de tegenvoorbeelden legio; denken we maar aan literaire veelschrijvers als S. Vestdijk, H. Claus, G. Simenon, A. Burgess, enz.