Probleemroman, probleemdrama

1. Literair werk dat zich sterk toespitst op de behandeling van slechts één enkel probleem (tgov.ideeënliteratuur). Bij eenzijdige belichting van zo’n probleem en het propageren van een oplossing neigt een dergelijk werk naar tendensliteratuur (zie tendensroman*). Bekende voorbeelden zijn G. Greene, The Power and the Glory (1940) en Ibsen, Een Poppenhuis (1879).

2. In de Engelse literatuur verwijst de term problem plays ook naar een aantal komedies die Shakespeare schreef in de periode van zijn grote tragedies (ca. 1599-1605) en die uiting geven aan scepsis en bitterheid: All’s Well That Ends Well, Measure for Measure en Troilus and Cressida.

Literatuur: R. Hillman, William Shakespeare: the problem plays, 1993.