Prolegomena

(Gr. wat vooraf gezegd wordt). Een woord vooraf, voorafgaande bemerkingen of een inleiding tot een groter werk (studie, tekstuitgave ...), waarin de doelstellingen van dat werk worden toegelicht. De prolegomena kunnen uitgroeien tot een gedegen monografie. De term wordt ook in andere wetenschappen gebruikt, vaak in een ruimere betekenis: voorstudie, inleiding tot een wetenschapsgebied. Bv. F.A. Wolf, Prolegomena ad Homerum, 1795; W.J. Ong, The Presence of the Word. Some prolegomena for cultural or religious history, 1970.