Prototekst

 

 

Veronderstelde of werkelijk bestaande tekst  waarop een literair werk, blijkens de presentatie ervan, zou teruggaan/teruggaat. Een voorbeeld hiervan is de correspondentie waaruit een uitgever een aantal brieven zou hebben/heeft geselecteerd die in romanvorm (briefroman) aan de lezer wordt aangeboden. Zie ook tekstbewerking.