Praemunitio, praeparatio

(Lat. het zich vooraf beveiligen, resp. voorbereiden). Begrip uit de retoriek, nl. het uit de weg ruimen (refutatio) van laster jegens de beklaagde door de verdediger. Quintillianus verwijst naar de Pro Caelio van Cicero, waarin deze de stemmingmakerij omtrent Caelius ongedaan tracht te maken.