PERSIFLAGE

Die Franse begrip persiflage (Lat.: sibilare: om te sis/fluit, om uit te jou; Fr.: siffler) is afgelei van persifler. om op kwaadwillige wyse te skerts, te pla, gek te skeer, bv. die soort gekskeerdery en teenstrydighede wat voorkom in Oscar Wilde se dramas. Die volgende aanhaling uit Lady Windermere's Fan sou as persiflage bestempel kan word: "In this world there are only two tragedies. One is not getting what one wants, the other is getting it."

Persiflage kom ook voor wanneer op lughartige, oneerbiedige wyse met 'n tema of onderwerp omgegaan word.

Dit word ook verklaar as 'n vorm van nabootsing wat op karikaturale wyse 'n bekende werk naboots om dit belaglik te maak en kan dus as sinoniem vir parodie gebruik word (vgl. PARODIE).

 

Bibliografie

Braak, I. 1964/1980. Poetik in Stichworten. Kiel: Hirt.

Claes, P. 1988. Echo's echo's. De kunst van de allusie. Amsterdam: De Bezige Bij.

 
Réna Pretorius