Scanderen

(Lat. opklimmen, meten volgens de (vers)voeten). Het aanduiden van de metrische (sien metriek, metrum) structuur in een gedicht:

1. mondeling, door bij de voordracht gepast rekening te houden met de lengte van de lettergrepen (in de antieke poëzie) of de klemtonen (in de poëzie van de meeste moderne talen);

2. schriftelijk, door het gebruik van metrische tekens zoals:

h          onbeklemtoonde of korte lettergreep

k          beklemtoonde of lange lettergreep

i           grens tussen twee versvoeten

q          Cesuur of diaeresis

 '          Heffing.