Scapigliatura

 (It. scapigliato = met verwarde haren, wild). Naam voor een weinig homogene groep Italiaanse auteurs in de periode 1860-1870 die een principieel anticonformisme deelden. Zowel in sociaal als in artistiek opzicht verwierpen ze de geldende normen en conventies van de opkomende materialistische bourgeoiscultuur (bohémien-type), zonder evenwel tot een coherent eigen artistiek programma te komen. Belangrijke scapigliati waren G. Rovani, A. Boito, E. Praga en C. Dossi.