Spondee

Versvoet: kk. De naam komt waarschijnlijk van het Griekse spondè (plengoffer) en zou slaan op het gebed bij het plengen, beginnend met de herhaling van de woorden ‘spondè, spondè’ in het bewuste metrum, nl. een versvoet van twee lange syllaben.